اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۲۵

فردا نخستین نمایشگاه نهاده های کشاورزی آغاز به کار می کند

کمتر از یک روز دیگر نخستین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران در محل دائمی نمایشگاه بوستان گفت و گو آغاز به کار می کند.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مطرح کرد:

برگزاری نمایشگاه نهاده های کشاورزی باعث ارتقا دانش کشاورزان می شود

کشاورزی از اقتصادهای بزرگ دنیا به حساب می آید که در این رابطه نمایشگاه های تخصصی خوبی در سطح دنیا برگزار می شود اما در کشور ما برگزاری نمایشگاه های تخصصی همانند توجه به بخش کشاورزی به خوبی دیده نمی شود.