اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۲۷

نخستین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

بازدیدکنندگانی از سراسر کشور

دومین روز کاری نخستین نمایشگاه نهاده های کشاورزی در حالی امروز به کار خود ادامه داد که شرکت های حاضر در نمایشگاه و بازدیدکنندگان رضایت خوبی از شرایط برگزاری داشتند.