اخبار روز ۱۳۹۲/۱۰/۷

پس از پایان اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی ؛

رضایت مخاطبان از برگزاری نمایشگاه

به گزارش ستاد برگزاری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی، اولین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی سه شنبه 26 آذر ماه ،در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفتگو با همکاری انجمن های سم، کود و بذر اصلاح شده آغاز به کار کرد.