اخبار روز ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

ستاد برگزاری روز شروع فعالیت غرفه سازان را اعلام کرد.

شروع فعالیت غرفه سازی

ستاد برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران اعلام کرد شرکت ها می توانند از روز جمعه 19 دی ماه برای غرفه سازی اقدام نمایند. به این ترتیب غرفه داران 5 روز فرصت دارند تا طراحی های دلخواه خود را با توجه به ضوابط در ساخت غرفه ها اعمال و به اجرا درآورند. 

نمایندگان ستاد برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در کنفرانس خبری شرکت کردند.

کنفرانس خبری نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

روز دوشنبه 15 دی ماه 1393 نمایندگان ستاد برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در یک کنفرانس خبری با حضور جمع کثیری از خبرنگاران از رسانه های مختلف حضور پیدا کردند و به سوالات آنها پاسخ دادند. نمایندگان در این رویداد به تفصیل اهداف و چگونگی روند برگزاری نمایشگاه و همچنین تبیین رویکرد امسال آن، « فرهنگ کشاورزی سالم» پرداختند. بیان برخی از مشکلات موجود در بخش کشاورزی و برنامه ریزی های صورت گرفته برای رفع آنها از دیگر موارد مورد بحث در این نشست خبری بود.