اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۹

مدیر اجرایی سومین دوره نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی اعلام کرد

باید ها و نباید های غرفه داری و غرفه سازی در سومین دوره نمایشگاه نهاده های کشاورزی

مدیر اجرایی سومین دوره نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی اعلام کرد پس از استقبال پر شور و بی نظیر شرکت کنندگان در روز های انتخاب غرفه، دیگر زمان آن فرا رسیده است غرفه داران ارجمند با رعایت ضوابط و شرایط خاص نمایشگاه برای ساخت غرفه های خود برنامه ریزی کنند و با آگاهی دقیق از ضوایط اجرای نمایشگاه با برگزار کنندگان هماهنگ تر شوند.