اخبار روز ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

رویکرد پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

دست در دست کشاورز ایرانی

از این‌رو مطابق سنوات نمایشگاه، امسال با انتخاب شعار « دست در دست کشاورز ایرانی» در حمایت از کشاورزان زحمت‌کش ایرانی برآمدیم. استفاده از نماد دست در پوستر نمایشگاه پنجم مؤید همین مطلب است.