اخبار روز ۱۳۹۶/۱۱/۱

روز‌های پایانی غرفه‌سازی در نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

در تکاپوی غرفه‌سازی

هم‌اکنون در همه‌ی سالن‌های محل برگزاری، واقع در بوستان گفتگو شاهد تلاش و تکاپوی ۱۱۴ شرکت حاضر در نمایشگاه امسال، در تکمیل روند ساخت 98 غرفه هستیم.