اخبار روز ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

تبلیغات در نمایشگاه

در نمایشگاه سال جاری امکان استفاده‌ی ترکیبی کتاب نمایشگاه، استند نمایشگر و بیلبوردهای محیطی در قالب انواع بسته‌های تبلیغاتی برای متقاضیان محترم فراهم میباشد.
برای مطالعه‌ی متن کامل مراجعه شود به اطلاعیه اسپانسرینگ و تبلیغات محیطی در نمایشگاه.