اخبار روز ۱۴۰۲/۹/۹

مراسم قرعه‌ کشی دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران برگزار شد.

مراسم قرعه کشی واگذاری غرفه‌های دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران در سالن کنفرانس مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران‌مال برگزار شد.