اخبار روز ۱۴۰۲/۹/۲۵

اطلاعیه تبلیغات در دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران منتشر شد.

توجه به موضوع تبلیغات در نمایشگاه به‌دلیل وجود رقابتی چشم‌گیر، سالم و سازنده میان شرکت‌کنندگان این رویداد، نگاه‌های بسیاری را به خود معطوف نموده­‌است.

به‌همین منظور اطلاعیه تبلیغات در دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران (AGRICULTECH 2024) منتشر شد.