اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۱۸

نشست خبری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی برگزار شد

نشست خبری اولین نمایشگاه نهاده های کشاورزی با حضور علی‌محمد عرب رئیس انجمن تولید‌کنندگان سم، سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود و عضو هیات مدیره انجمن بذر اصلاح شده و برخی از تولید کنندگان و وارد کنندگان ساعاتی پیش به پایان رسید
رئیس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود خبر داد

سموم بی کیفیت نیستند راه های استفاده اشتباه است

رئیس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود و عضو هیات مدیره وارد کنندگان بذر اصلاح شده با بیان اینکه سموم شیمیایی تولید شده در ایران قابل رقابت با نوع خارجی است، گفت: سالانه 500 میلیون دلار سم، بذر و کود به کشور وارد می‌شود که 50 درصد غذای مردم از این طریق به دست می‌آید.