اخبار روز ۱۳۹۸/۱۰/۹

رئیس انجمن علوم خاک با تاکید بر اهمیت حضور کشاورزان در نمایشگاه 17 تا 20 دی به خبرگزاری فارس مطرح کرد

افزایش قابل‌توجه حاصلخیزی خاک با استفاده از کود و سم باکیفیت

 

 

رئیس انجمن علوم خاک ایران با اشاره به ضرورت آگاهی بخشی به کشاورزان در مورد ضرورت استفاده از روش‌ها و فناوری نوین در کشاورزی در راستای حفاظت از خاک، سهم استفاده از کود و سم باکیفیت را در افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش محصول، قابل توجه دانست.