اخبار روز ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

در سومین روز هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی تهران برگزار شد:

آشنایی با مقررات گمرکی برای تُجار نهاده‌های کشاورزی در کارگاه آموزشی

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در سومین روز خود ، برگزارکننده کارگاه آموزشی آشنایی تامین کنندگان و فعالان حوزه نهاده های کشاورزی با مقررات گمرکی بود.

مسئول سامانه مانیتورینگ سازمان حفظ نباتات کشوردر نمایشگاه هفتم نهاده‌ها اعلام کرد:

ثبت 8 هزار فروشگاه آفت‌کش در سامانه مانیتورینگ سازمان حفظ نباتات

 

 

در حال حاضر 8 هزار فروشگاه آفت‌کش در سامانه یکتا ثبت شده که در حال احراز هویت و دریافت شناسایی هستند.

رئیس گروه تکنولوژی و محافظت سازمان حفظ نباتات در کارگاه آموزشی هفتمین نمایشگاه نهاده‌ها در تهران عنوان کرد:

استانداردسازی انبارهای آفت‌کشها برای جلوگیری از مخاطرات

 

 

پیمان سیدین، رئیس گروه تکنولوژی و محافظت سازمان حفظ نباتات کشور در کارگاه آموزشی این سازمان که در دومین روز هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران برگزار شد به دستورالعمل‌های تهیه شده استانداردسازی انبارهای آفت کشها اشاره کرد که محور آنها به شرح زیر است: