اخبار روز ۱۳۹۲/۱۰/۵

نایب رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران:

تحقق اهداف ملی، عامل اصلی هماهنگی میان رقیبان است

نایب رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: تحقق یافتن اهداف ملی وظیفه هر سازمان و هر فردی است که باید در این زمینه فعالیت کند، همکاری بخش خصوصی در حوزه نهاده های کشاورزی نخستین گام مسئولان برای رسیدن به این اهداف است.
رئیس سازمان حفظ نباتات و معاون وزیر جهاد کشاورزی:

برگزاری نمایشگاه نهاده های کشاورزی توسط بخش خصوصی، شگفتی آور بود

رئیس سازمان حفظ نباتات و معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی گفت: با توجه به برگزاری اولین نمایشگاه در حوزه اهده های کشاورزی، استقبال پر شور مخاطبان انرژی مضاعفی را به بخش خصوصی انتقال داده است که این موضوع آغاز فعالیت های جدید در حوزه کشاورزی خواهد بود.