اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

فرزاد کلانتر هرمزی در گفتگو با مهر

مصرف نادرست سموم دلیل وجود باقیمانده سم در محصول نهایی است نه کیفیت آنها

مدیرکل دفتر آفت کش‌های سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه سموم تولیدی و وارداتی استانداردهای لازم را دارند، گفت: بدمصرفی سموم توسط برخی تولیدکنندگان دلیل وجود باقی مانده در محصولات کشاورزی است.