اخبار روز ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

نقدی به مصرف سم در بخش کشاورزی وارد نیست.

ظرفیت ایران در تولید سم کشاورزی 10 برابر میزان کنونی است.

مسعود گیل آبادی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سم کشور، روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: هم اکنون 60 تولیدکننده داخلی و 80 شرکت وارد کننده سموم درکشور فعالند که بخش عمده مواد و سموم آماده مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین می کنند.
وی با بیان این که مواد وارداتی کیفی و استاندارد است، تصریح کرد: همه مواد وارداتی زیر نظر سازمان حفظ نباتات کشور کنترل می شود و طبق بازرسی های صورت گرفته، این محصولات مشکلی برای مصرف ندارند.