اخبار روز ۱۴۰۱/۸/۸

همکاری انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران در برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

با توجه به برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران دو انجمن واردکنندگان سم و کود ایران و واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این دوره از نمایشگاه با یکدیگر همکاری خواهند داشت و از کلیه اصناف، تشکل‌ها، فعالان و متخصصان صنعت کشاورزی دعوت به مشارکت می‌نمایند.