اخبار روز ۱۳۹۸/۹/۲۷

برای نخستین‌بار در تاریخ نمایشگاه‌های تخصصی کشاورزی رخ داد:

استقبال مدیران شرکت‌های هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران از جلسه ارتقای مدیریت حضور در نمایشگاه

ابتکار عمل برگزاری نشست "ارتقای مدیریت حضور در نمایشگاه" برای هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران، با استقبال شرکت‌کنندگان این نمایشگاه مواجه شد.

به گزارش ستاد خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران، این دوره از نمایشگاه که با رویکرد "دانش جهانی برای کشاورزی ایران" برگزار می‌شود با ابتکار عمل تازه ای جهت برگزاری کیفی آن همراه گردید و آن برگزاری رویدادی برای نخستین‌بار در تاریخ برگزاری نمایشگاههای تخصصی کشاورزی (با حضور مدیران شرکتها و غرفه‌داران شرکت‌های ثبت‌نام کننده) بود.

در26 آذرماه 98 مطرح شد:

ویدیوی درخواست رئیس انجمن وارد کنندگان سم و‌ کود ایران از سرپرست جهاد کشاورزی در جلسه کمیسیون اتاق ایران

«هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران»

 

17 تا 20 دی ماه 98 خورشیدی

مجتمع نمایشگاهی گفتگو

ساعت بازدید: ۱۴ تا ۲۰

با افتخار منتظر دیدارتان هستیم.

طبق سنوات گذشته این نمایشگاه و با هدف اجرای دقیق و عادلانه انجام شد:

برگزاری مراسم قرعه‌کشی واگذاری غرفه‌ها در هفتمین دوره نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

واگذاری غرفهها در هفتمین دوره نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به شیوه 2 دوره گذشته این نمایشگاه، بصورت قرعه‌کشی برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران، در راستای تلاش ستاد برگزاری این نمایشگاه جهت اجرای موفق و عادلانه این برنامه به بهترین شکل که قرار است 17 تا 20 دی ماه امسال در مجتمع نمایشگاهی بوستان "گفت‌وگو" برگزار شود، واگذاری غرفه‌ها در هفتمین دوره نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران به شیوه 2 دوره گذشته این نمایشگاه بصورت قرعه‌کشی برگزار شد.