اخبار روز ۱۳۹۴/۱۱/۳

در نشست خبری سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی بیان شد:

نسبت مصرف سموم کم خطر به پر خطر در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.

مسعود گیل‌آبادی-عضو هیئت مدیره انجمن تولید‌کنندگان کود و سم بیان داشت: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه برقراری ارتباط مستقیم بین تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و عرضه کنندگان نهایی و امکان رقابت بین آنها است.

وی تاکید کرد: سازمان حفظ نباتات با دسته‌بندی تعرفه برای سموم کم خطر و پرخطر گام خوبی را در جهت بهینه کردن مصرف سموم برداشته است و با افزایش تعرفه سموم پرخطر انگیزه برای کاهش واردات آن کم شد.

سید مهدی حسینی یزدی عنوان کرد:

نمی توان انتظار کاهش قیمت سم و کود را داشت.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد سموم مورد نیاز در داخل تولید می‌شود، گفت: ۲۰ تا ۲۲ درصد این سموم نیز وارداتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی یزدی در نشستی خبری اظهارداشت: در پی لغو تحریم‌ها و ورود کشورهای آمریکایی، کانادایی و تولید‌کنندگان اصلی به زمینه صادرات نهاده‌های کشاورزی این امکان به کشاورزان داده می‌شود که از محصولات با کیفیت‌تری استفاده کنند.

رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود در گفتگو با فارس:

بیش از 20 درصد سموم کشاورزی وارداتی است.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد: حدود 75 تا 80 درصد کود توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تأمین می‌شود و 20 تا 22 درصد توسط واردکنندگان و تولید‌کنندگان کود تأمین می‌شود.